carpeta electrònica

Perfil de Contractant IMCJB (extint des de l'01/01/2020)

Des del 05/06/2018 les licitacions es consulten en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Pot consultar les licitacions anteriors a eixa data en el següent enllaç