carpeta electrònica

Identificar-se en Carpeta electrònica

Per a accedir a la seua informació personalitzada i poder realitzar tràmits que requereixen autenticació, pot fer-ho de dues maneres:

Mitjançant un codi PIN que rebràs en el teu mòbil

Accedir amb PIN

Amb certificat electrònic

Accedir amb certificat

Certificados ACCV DNI electrónico

Tràmits sense autenticació

 • Sol·licitar cita prèvia Entrar
 • Consultar catàleg biblioteca Entrar
 • Rutes culturals Entrar
 • Actes multimèdia Plens municipals Entrar
 • Actes multimèdia Juntes Generals CEMEF SLU Entrar
 • IMCJB (extint a partir del 01/01/2020)
 • Informació Protecció de dades Consultar

Tràmits amb autenticació

 • Escola d'Estiu (a partir del 27/05/24 a les 9h)
 • Aula d'Estiu
 • Conciliem amb l'Esport
 • Espai personal Biblioteca
 • Lloguer de pistes esportives
 • Reserva àrea esplai

Informació adicional

És necessari tindre instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader per poder veure, tant la documentació d´'ajuda, como la generada en les gestions (justificants, rebuts, etc.)
Pot descarregar el programa des del següent enllaç: