carpeta electrònica

Pagament de taxes d'examen i processos selectius

Procediments actualment oberts o que s'obriran pròximament:

  • Provisió 1 plaça de Tècnic Superior de Recursos Humans (ja obert)