carpeta electrònica

Calculadora nova plusvàlua 2021

IMPORTANT

Aquesta calculadora s'ofereix a títol merament orientatiu, NO sent VINCULANT el resultat obtingut en cap cas.

Els valors de Valor cadastral del sòl i Valor cadastral total poden obtindre's del rebut de l'IBI emés per l'Ajuntament de Burjassot.

Valors d'entrada