CAS | VAL
II Congrés Provincial de delictes comesos sobre les dones i menors

22 i 23 novembre 2023
Casa de Cultura
Burjassot

Ajuntament de Burjassot · Àrea d'Igualtat i Feminisme
Pacto de Estado contra la violencia de género
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género
Xarxa d'Iguantat - Institut de les dones