carpeta electrònica

Identificar-se en Carpeta electrònica

Per a accedir a la seua informació personalitzada i poder realitzar tràmits que requereixen autenticació, pot fer-ho de dues maneres:

Mitjançant un codi PIN que rebràs en el teu mòbil

Accedir amb PIN

Amb certificat electrònic

Accedir amb certificat

Certificados ACCV DNI electrónico

Tràmits sense autenticació

  • Sol·licitar cita prèvia Entrar
  • Consultar catàleg biblioteca Entrar
  • Rutes culturals Entrar
  • Actes multimèdia Plens municipals Entrar
  • Actes multimèdia Juntes Generals CEMEF SLU Entrar
  • IMCJB (extint a partir del 01/01/2020)
  • Informació Protecció de dades Consultar

Tràmits amb autenticació

  • Espai personal Biblioteca
  • Lloguer de pistes esportives
  • Reserva àrea esplai

Informació adicional

És necessari tindre instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader per poder veure, tant la documentació d´'ajuda, como la generada en les gestions (justificants, rebuts, etc.)
Pot descarregar el programa des del següent enllaç: